Werkwijze

werkwijze 5 Omdat het slijpen het glas mat maakt, moeten er met schuren en polijsten vervolgens nog de nodige slagen gemaakt worden om het zijn helderheid en transparantie terug te geven.

Met deze sculpturale benadering - meegenomen uit de leerschool van Felicitas Engels – legt Josée de werking van het kristal vast in abstracte vormen. Zij gaat op in de beleving van het maken en put het vereiste ‘vakmanschap’ uit haar ervaring met het bewerken van steen en edelmetaal. Een leidraad is ook haar ambachtelijke creativiteit. Artistiek gezien vertolkt zij de boodschap van een ‘schitterende’ materie: zoeken naar de ziel van de substantie en deze met de taal van vloeiende vormen overbrengen in composities van visuele poëzie. Dat is haar ultieme drjfveer!