Werkwijze

werkwijze 7 Dit proces begint met het hanteerbaar maken van het ruwe brok kristal. Met zaag en beitel het glas ingaan. In contact komen met de esthetische kracht ervan; ‘proeven’ welke vorm in het materiaal besloten ligt; markeren ook van het silhouet daarvan.
Verschillende soorten slijpschijven worden vervolgens in en om het werkstuk geleid. Ze brengen verdiepingen en verbindingen aan en geven reliëf aan het samenspel van licht en lijnen. Het is de fase waarin wederzijdse ‘reflecties’ van maker en glas zich uitkristalliseren in het definitieve ontwerp.